Piercing

Vi är diplomerade Blomdahl-håltagare. Utbildade av
Blomdahl Medical Beauty Systems i öron- och näshåltagning.

Piercing

Öron
249 kr / hål
2 hål  399 kr


Näsa
350 kr / hål

OBS!
Blomdahl erbjuder tyvärr inte navelpiercing-kit längre därav har vi tagit bort den behandlingen från salongen.